Kto, komu a čo odporúča ?

5. marca 2024, jkollar, Nezaradené

Bol som zakladajúcim členom KDH. Koncepcia v otázke získania slovenskej štátnosti bola pre mňa podstatná. Už v roku 1990 som stál na čele Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, ktorá dokázala zrušiť federálny orgán a rozdeliť aj spoločný majetok. Všetko príkladnou demokratickou cestou a zachovaním ďalšej výbornej spolupráce s českou organizáciou. To všetko ešte pred zánikom federácie. Koncepcia, ktorú presadzovalo vedenie v KDH v otázke získania vlastnej štátnosti bola pre mňa neprijateľná, a preto som členstvo v KDH ukončil. Bola to vlastne koncepcia pokračovania federácie, t.j. nesamostatnosti. Očakávania, že KDH bude pronárodnou a kresťansko-demokratickou stranou sa doteraz nesplnili.

Nebol som vôbec prekvapený, keď po nedávnom rokovaní vedenie KDH vydalo stanovisko, v ktorom odporúča, aby ich členova volili za prezidenta pána Ivana Korčoka, stúpenca ideológie, ktorú presadzuje strana PS.  Chcem príslušníkom slovenského národa a obyvateľom Slovenskej republiky pripomenúť, že na čele štátu má stáť človek, ktorý niečo významné pre štát vykonal. Čo významné pre náš štát však pán Korčok vykonal ?

Od koho vlastne odporúčanie pre pána Korčoka pochádza ? Je to len názor vedenia KDH alebo to má širšie súvislosti ? Hnutie, ktoré vo Federálnom parlamente nehlasovalo za náš slobodný štát, v Slovenskej národnej rade nehlasovalo za zvrchovanosť vlastného národa a odmietlo hlasovať za Ústavu vlastného štátu, si dovoľuje národu a obyvateľom Slovenska niečo odporúčať? Nehanbíte sa sedieť vo funkciách štátu, ktorý ste nechceli a brať platy z daní tých čo štát chceli? Komu to vlastne odporúčate ako má voliť ? Posledné sčítanie obyvateľstva jasne ukázalo, že 69,7  percenta  sa hlási ku kresťanstvu. Vami preferované Progresívne Slovensko nie je založené na kresťanských hodnotách. Potraty, ideológia LGBTI sú protikresťanské! Uvedomujete si páni z vedenia KDH, že toto kresťanom odporúčate ?

Ako sa k takémuto odporúčaniu stavajú vrcholní predstavitelia a duchovenstvo kresťanských cirkví? K tomuto odporúčaniu už mali zaujať stanovisko predstavitelia významných kresťanských organizácií. Aké je k tomu stanovisko napr. vrcholnej organizácie Fórum kresťanských inštitúcií? Asi súhlasia s tým, aby kresťania podporili protikresťanskú ideológiu!  O úbohosti takéhoto odporúčania svedčí aj skutočnosť, že KDH od roku 1989, t.j. viac ako tri desaťročia, nedokázalo vychovať svojho kandidáta na takúto významu funkciu.

Každý občan má právo slobodne sa rozhodnúť, komu na takúto vrcholovú funkciu v štáte odovzdá svoj hlas. Ak sa volič hlási ku kresťanstvu, mal by to zohľadniť pri výbere kandidáta. Inak následky budú bolestné.

Dr.h.c. RNDr. Jozef Kollár

člen predsedníctva Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie